برچسب گذاری توسط: HI

مروری بر روشهای ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار، كشت سلول، Elisa، HI، PCR زیر دسته پزشکی

یكی از شاخصه های مهم درمان تشخیص صحیح و سریع عامل عفونی می باشد هم اكنون علم تشخیص جایگاه رفیعی در علم پزشكی پیدا كرده و سالیانه میلیاردها دلار سرمایه در جهت پیشرفت این علم هزینه می‌شود