برچسب گذاری توسط: AVFT meter(4 in 1) اندازه گیری دما، ظرفیت خازن، ولتاژ، جریان