برچسب گذاری توسط: 3D panel

فایل کاربردی روش های طراحی و تولید صنعتی (پانل های سازه ای 3Dپنل) 53 صفحه

معرفی تکنولوژی سازه های پیش ساخته سبک، تاریخچه، شناخت پانل های پیش ساخته باربر و غیر باربر، جزییات اتصال صفحات،مزایا و معایب 3D panel، مزایای سوپر پنل، همراه با عکس های اجرایی و دتایل