برچسب گذاری توسط: رویکردی عملی

رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده زیر دسته کامپیوتر و IT

مروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد