برچسب گذاری توسط: رویا

فایل کاربردی گرداب موفقیت با استفاده از پیامهای پنهانی یا سابلیمینال 123 صفحه

اگرمی خواهیدمهارت های زندگی خود را افزایش دهید مانند خلاقیت –افزایش ثروت تبدیل شدن به والدینی موفق ویا بهبود عزت نفس این کتاب چیزی است که شما به آن نیاز دارید وبه کسانی که در حال تلاش برای رسیدن به اهداف اعتماد بنفس ویا ایجاد موفقیت در هر زمینه ای از زندگی خود را دارند توصیه می کنم

خیالواره (ما- زمان- رویا)

مركب، گـِل دو ماده ای هستند كه من برای رنگ گذاری نقاشی هایم آنها را انتخاب كردم و اینكه چرا گـِل را انتخاب كردم به این دلیل است كه «گل و خاك» در ادبیات...