برچسب گذاری توسط: روند جهانی

نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه در سال 1945 در سانفرانسیسكو برگزار شد، زنان شركت كننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند