برچسب گذاری توسط: روستا

فایل کاربردی پاورپوینت روستای آتان قزوین 130 صفحه

پروژه کامل روستا با بررسی ویژگی های طبیعی روستا، ویژگی های انسانی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های اقتصادی، مطالعات حوزه نفوذ، مطالعات فیزیکی کالبدی، تاسیسات عمومی و زیربنایی، ترافیک و شبکه های ارتباطی، مشکلات روستا، تجزیه و تحلیل معماری و ویژگی های کاربردی همراه با نقشه