برچسب گذاری توسط: روح و جسم نوجوانان

سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

غذا نیاز انسان را به ماده و انرژی تأمین می کند ماده برای ساختن بافتهای جدید و رشد بدن لازم است و به این علت تغذیه مقوله بسیار مهمی است مخصوصاً در نوجوانان که هم در سن رشد هستند و هم دارای فعالیت بسیار زیاد