برچسب گذاری توسط: دانلود پایان نامه

تحقیق در مورد زمینه های پیدایش عصر رضاشاه زیر دسته تاریخ و ادبیات

عصر رضاشاه را در مجموع باید از مقاطع عجیب تاریخ معاصر ایران به شمار آورد نه از بابت ویژگیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن عصر که از این بابت اتفاقاً عصر رضاشاه پیچیدگی خاصی ندارد