برچسب گذاری توسط: بخش لوله‌ای

تحقیق غده هیپوفیز زیر دسته پزشکی

هیپوفیز یا pituitary gland ، غده کوچکی است در زیر مغز و درون حفره استخوان شب پره که 05 تا 15 گرم وزن دارد از نظر جنینی دارای منشا دو گانه عصبی و اکتودومی است